Πολιτική Cookies Old

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.  Η Core Innovations χρησιμοποιεί «cookies», ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες μεταξύ άλλων για σκοπούς τεχνικής και οργανωτικής λειτουργίας του Eshop, βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών στο Eshop, διευκόλυνσης της προβολής των προϊόντων που ενδιαφέρουν τον πελάτη και επεξεργασίας στατιστικής φύσεως στοιχεία.  

Με την αποδοχή των cookies, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και σε συνέχεια αυτών παρέχει την ειδική, ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies, την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων που ειδικότερα αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χρησιμοποίησή τους από την εταιρεία. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση ή/και να προβεί σε απενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση  των cookies. Τα cookies που αποθηκεύονται από την Εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

Απολύτως απαραίτητα cookies - Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. Σας επιτρέπουν να πλοηγείστε στην Ιστοσελίδα και να απολαμβάνετε τις λειτουργίες της.

Cookies απόδοσης - Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας και άλλων ιστοσελίδων.

 Cookies λειτουργικότητας – Τρίτου μέρους (Third Party) - Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν/αναφέρουν την απόδοση της ενσωματωμένης στην Ιστοσελίδα λειτουργικότητας

 Cookies κοινωνικών δικτύων (Social Media/Sharing cookies) – Τρίτου μέρους (Third party) - Αυτά τα cookies παρέχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και δύναται να συγκεντρώσουν προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα σε σχέση με την χρήση που κάνετε στα δίκτυα αυτά.

 
Πώς μπορεί ο χρήστης να απενεργοποιήσει τα Cookies

Οι περισσότεροι browsers εξηγούν πως μπορεί ο χρήστης να σταματήσει να αποδέχεται  νέα cookies, πως θα ενημερωθεί όταν λαμβάνει ένα νέο cookie, και πως θα απενεργοποιήσει τα υπάρχοντα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση των cookies στο browser, ο χρήστης καλείται να  ανατρέξει στα ακόλουθα links:

·         Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

·         Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

·         Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el&co=GENIE.Platform=Desktop

·         Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US

Σε περίπτωση που τα Cookies απενεργοποιηθούν από το χρήστη, είναι πιθανό να μη μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργικότητες της Ιστοσελίδας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «CORE INNOVATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο  “Core Innovations AE", που εδρεύει στην οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 26-28, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ T.K. 142 32, Ελλάδα,  με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 133860501000, ΑΦΜ  800650778, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 2109476000, αρ. τηλεομοιοτυπίας 2109476550, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@allsmart.gr. Σε σχέση με τα δεδομένα του χρήστη που προέρχονται από τη χρήση cookies, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997. Για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα ή αίτηση κατά τα ανωτέρω το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.