Πολιτική Επιστροφών

Οι πελάτες μας μπορούν να επιστρέψουν τα προϊόντα που παρήγγειλαν μέσω του allsmart.gr για τους εξής λόγους:

  • Υπαναχώρηση
  • Προβληματική παραλαβή
  • Βλάβη

 

Υπαναχώρηση

Όσοι πελάτες μας επιθυμούν να επιστρέψουν τα προϊόντα τους εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση της παραγγελίας τους, μπορούν να το κάνουν αξιοποιώντας το δικαίωμά τους στην υπαναχώρηση. Θα πρέπει όμως να μην έχει γίνει χρήση των προς επιστροφή προϊόντων καθώς και να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, όπως ακριβώς παρελήφθησαν. Εφόσον πληρούνται τα παραπάνω, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τα έξοδα και την οργάνωση της επιστροφής, μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη μας στο τμήμα customer service, είτε τηλεφωνικά στο 2109476566 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-18:00) είτε μέσω mail στο info@allsmart.gr

Αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων όπου δε μπορεί να γίνει χρήση του δικαιώματος της υπαναχώρησης (4 § 10 ν. 2251/1994)

  • Σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγεία ή για λόγους υγιεινής (ακουστικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας κ.ά.)
  • Προϊόντα σφραγισμένου λογισμικού που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση (ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.ά.)
  • Σφραγισμένα αγαθά που μόλις αποσφραγιστούν μπορούν να αλλοιωθούν (μαρμελάδες, ούζο κ.ά.)
  • Σφραγισμένα προϊόντα που κατά τη χρήση τους έχουν εξατομικευτεί (κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι, κάρτες γραφικών κ.ά.)
  • Προϊόντα που έχουν αγοραστεί με τιμολόγιο, δεδομένου ότι ο Ν. 2251/1994 αφορά την Προστασία των Καταναλωτών (άρθρο 1α περ. 1)

Σημειώνουμε ότι τα παραδείγματα και οι κατηγορίες είναι ενδεικτικά.

Προβληματική Παραλαβή

  • Παράδοση λανθασμένου προϊόντος ή παράδοση προϊόντος με ζημιά που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά

Οι πελάτες μας που θα λάβουν λανθασμένο ή χτυπημένο προϊόν, μπορούν να προβούν σε επιστροφή εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση της παραγγελίας. Είναι απαραίτητο να ενημερωθούμε άμεσα και να μας αποσταλούν φωτογραφίες του προϊόντος, ώστε να κινηθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες αντικατάστασης με αντίστοιχο νέο προϊόν.

  • Ελλιπής παραλαβή

Πολλές παραγγελίες απαρτίζονται από περισσότερες της μίας αποστολής. Αυτό συνεπάγεται πως μπορεί να λάβετε μία αποστολή που δεν θα περιέχει ολόκληρη την παραγγελίας σας, αλλά εντός της ημέρας είτε την επόμενη εργάσιμη ημέρα, να λάβετε και την υπόλοιπη. Εάν παρ’ όλα αυτά παραλάβετε ελλιπή την παραγγελία σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα, ώστε να ενεργοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Βλάβη

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που προμηθευτήκατε εμφανίσει πρόβλημα μπορείτε να αξιοποιήσετε την εγγύησή σας. Εξαιρούνται προϊόντα που για λόγους προστασίας της υγείας δε μπορούν να επιστραφούν.

Για να θεωρηθεί μία βλάβη εντός εγγύησης θα πρέπει η βλάβη να εμφανιστεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του χρήστη (νόμιμη εγγύηση). Υπαιτιότητα του χρήστη θεωρούνται πτώση, σπάσιμο, αλλοίωση, εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο, υγρασία,  κ.ά. Επίσης πολλά μέρη ενός προϊόντος όπως μπαταρία, λογισμικό κ.ά. συνοδεύονται από μειωμένη εγγύηση σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε προμηθευτή.

Σε περίπτωση που η βλάβη εμφανιστεί τις πρώτες 14 ημέρες, θα πρέπει αρχικά να μας ενημερώσετε και στη συνέχεια να απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία επισκευών, ώστε να λάβετε πόρισμα που να επιβεβαιώνει τη βλάβη. Στη συνέχεια παρακαλούμε να μας προωθήσετε το προϊόν ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες διαχείρισης DOA (Dead On Arrival) για αντικατάσταση του προϊόντος σας.

Η πλειοψηφία των προϊόντων μας καλύπτεται από εγγύηση αντιπροσωπείας επισκευών (εμπορική εγγύηση), οπότε σε περίπτωση βλάβης μπορείτε με την επίδειξη του παραστατικού αγοράς σας και μία περιγραφή της βλάβης να απευθυνθείτε απευθείας στις αντιπροσωπείες επισκευών. Εάν η αντιπροσωπεία επισκευών, κρίνει πως το εντός εγγύησης προϊόν δεν επισκευάζεται μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς μαζί με το πόρισμα της αντιπροσωπείας, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης του προϊόντος σας.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν καλύπτεται από εγγύηση αντιπροσωπείας, τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να επιστραφεί το προϊόν στην αποθήκη μας και να προβούμε στην αντικατάστασή του, μετά από έλεγχό ώστε να επιβεβαιωθεί η βλάβη.

Αξίζει να αναφερθεί πως δε μπορούμε να παρέμβουμε, ούτε να αλλάξουμε την έκβαση ενός πορίσματος εάν το προϊόν σας κριθεί εκτός εγγύησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις βλαβών, αποκλειστικός υπεύθυνος διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων μίας ηλεκτρικής συσκευής είναι ο χρήστης. Δε φέρουμε ευθύνη εάν κατά την επισκευή χαθούν δεδομένα. Επίσης, όταν επιστρέφεται ένα προϊόν που κρίθηκε από την αντιπροσωπεία επισκευών πως χρήζει αντικατάστασης, θα πρέπει ο χρήστης να έχει αποσυνδέσει όλους τους λογαριασμούς(google, mi κλπ.) και να έχει διαγράψει όλα τα

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ένα προϊόν κριθεί μη επισκευάσιμο, ο πελάτης δικαιούται αντικατάστασή του από την εταιρεία μας, κατόπιν επικοινωνίας του με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο το ίδιο προϊόν, η εταιρεία μας υποχρεούται να προτείνει στον πελάτη αντίστοιχο προϊόν. Σε περίπτωση που ούτε αυτό είναι εφικτό, η εταιρεία μας θα προχωρά σε πίστωση του πελάτη

 

Περιορισμοί επιστροφών

Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή παραλαβής λάθος προϊόντος το αίτημα επιστροφής πρέπει να καταχωρείται μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την παράδοση της παραγγελίας το προϊόντος. Μετά από την παρέλευση του διαστήματος αυτού, η επιστροφή δε μπορεί να γίνει δεκτή.

Όλες οι επιστροφές θα πρέπει να συνοδεύονται από το παραστατικό αγοράς τους και θα πρέπει να είναι συσκευασμένες επαρκώς και με ασφάλεια.

Παρακαλώ όλα τα αιτήματα που αφορούν επιστροφές προϊόντων να επικοινωνούνται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας (στα παρακάτω στοιχεία)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 9476566 (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00)

E-MAIL: info@allsmart.gr

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα online καταχώρησης αιτήματος επιστροφής μέσω του κάτωθι link:

https://www.allsmart.gr/online-agores/tropoi-epistrofis/