Ποιοτικός έλεγχος

Δεσμευόμαστε για την ποιότητα των καυσίμων μας και ελέγχουμε, με κινητά συνεργεία, όλη την πορεία τους, από το διυλιστήριο μέχρι το πρατήριο και το αυτοκίνητό σας!

Ποιοτικός Έλεγχος

Η SHELL εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου καυσίμων σε όλα τα στάδια μεταφοράς και αποθήκευσης των καυσίμων, με σκοπό να διασφαλίζεται ο επιχειρηματίας ή ο τελικός καταναλωτής σε κάθε ανεφοδιασμό της επιχείρησης ή του οχήματός του.

Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Το ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας καυσίμων Shell έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 από τον ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα Bureau Veritas Certification σε όλα τα στάδια πορείας του καυσίμου, από το διυλιστήριο μέχρι το πρατήριο.
Το ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου περιλαμβάνει:

-Σύστημα εισροών –εκροών στις εγκαταστάσεις και τα πρατήριά μας

-Αναλύσεις από σύγχρονα εργαστήρια και χημεία της εταιρείας μας

-Ηλεκτρονική Σφράγιση βυτίων και παρακολούθηση με GPS

-Ποιοτικοί και Ποσοτικοί έλεγχοι από ειδικά εξοπλισμένα κινητά συνεργεία

-Πρωτοποριακή τεχνολογία πιστοποίησης καυσίμων Shell DNA.

Ποιοτικός έλεγχος καυσίμων

Η SHELL εφαρμόζει ένα πλήρες σύστημα ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων σε όλα τα πρατήριά της, τόσο με καθημερινούς έκτακτους ελέγχους, όσο και με την εισαγωγή του ειδικού μοριακού ιχνηθέτη shell DNA στα καύσιμα Shell V-Power.

Οι 4 ειδικά εξοπλισμένες Κινητές Μονάδες Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου Πρατηρίων δραστηριοποιούνται από το 1999, με στόχο την προστασία του δικού σας συμφέροντος ως καταναλωτή και τη διασφάλιση της άριστης λειτουργίας και απόδοσης του κινητήρα του αυτοκινήτου σας, με αυστηρούς ελέγχους. Προσδιορίζουν την πυκνότητα των καυσίμων και των κρατικών ιχνηθετών καυσίμων, ελέγχουν με οκτανιόμετρο midIR την ένδειξη οκτανίων (RON) στις βενζίνες (μεθοδολογία αντίστοιχη των ΚΕΔΑΚ), ανιχνεύουν τυχόν πρόσθετα σε όλα τα διαφοροποιημένα προϊόντα (Fuel Save, V-Power) και πραγματοποιούν πλήρεις αναλύσεις στα σύγχρονα Εργαστήρια της εταιρείας.

Τα κινητά συνεργεία μας, διανύοντας πάνω από 100.000 χλμ & διενεργώντας πάνω από 2.000 ελέγχους πρατηρίων ετησίως.
Ελέγχουν την ύπαρξη υγρασίας στις δεξαμενές & τις αντλίες καυσίμων των πρατηρίων Shell

Η Shell εφαρμόζει μία μοναδική τεχνολογία ποιοτικού ελέγχου στα καύσιμα. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης και του πάθους για εξέλιξη και ουσιαστική βελτίωση των καυσίμων της, εισαγάγαμε μια μοναδική τεχνολογία μοριακού ιχνηθέτη, για τον ποιοτικό έλεγχο στα καύσιμα μας. Όλα τα διαφοροποιημένα καύσιμα Shell ενσωματώνουν πλέον την νέα τεχνολογία του μοριακού ιχνηθέτη, που επιτρέπει την επαλήθευση της ταυτότητας του προϊόντος και των μοναδικών του χαρακτηριστικών. Ο μοριακός ιχνηθέτης εισάγεται στα καύσιμα Shell σε απειροελάχιστες ποσότητες (χιλιοστόγραμμα/ανά κυβικό μέτρο, PPB), δεν ανιχνεύεται παρά μόνο με εξειδικευμένα όργανα, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε και να παραμορφωθεί και έτσι δίνεται η δυνατότητα για ταυτοποίηση των καυσίμων μας με εξαιρετική ακρίβεια.

Τα χαρακτηριστικά του μοριακού ιχνηθέτη είναι ότι:

 • Εισάγεται στο καύσιμο σε απειροελάχιστες ποσότητες και ανιχνεύεται μόνο από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό στα Χημεία της εταιρείας & στις Κινητές Μονάδες Ποιοτικού Ελέγχου.
 • Ανιχνεύει μεταβολές στη σύσταση του καυσίμου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια.
 • Χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε τύπο καυσίμου χωρίς να μεταβάλει καμία από τις φυσικές ή χημικές του ιδιότητες ενώ είναι απολύτως ασφαλής και εγκεκριμένος για όλους τους κινητήρες.

Η εφαρμογή και αυτού του συστήματος μοριακού ιχνηθέτη εντάσσεται στην διαρκή δέσμευση έναντι των πελατών μας για την παροχή ποιοτικών καυσίμων με άριστες προδιαγραφές.

Επιθεωρούν τις δεξαμενές και τις αντλίες καυσίμων για ακαθαρσίες, ή άλλες ξένες ουσίες/προσμίξεις

Η Shell εφαρμόζει μία μοναδική τεχνολογία ποιοτικού ελέγχου στα καύσιμα. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης και του πάθους για εξέλιξη και ουσιαστική βελτίωση των καυσίμων της, εισαγάγαμε μια μοναδική τεχνολογία μοριακού ιχνηθέτη, για τον ποιοτικό έλεγχο στα καύσιμα μας. Όλα τα διαφοροποιημένα καύσιμα Shell ενσωματώνουν πλέον την νέα τεχνολογία του μοριακού ιχνηθέτη, που επιτρέπει την επαλήθευση της ταυτότητας του προϊόντος και των μοναδικών του χαρακτηριστικών. Ο μοριακός ιχνηθέτης εισάγεται στα καύσιμα Shell σε απειροελάχιστες ποσότητες (χιλιοστόγραμμα/ανά κυβικό μέτρο, PPB), δεν ανιχνεύεται παρά μόνο με εξειδικευμένα όργανα, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε και να παραμορφωθεί και έτσι δίνεται η δυνατότητα για ταυτοποίηση των καυσίμων μας με εξαιρετική ακρίβεια.

Τα χαρακτηριστικά του μοριακού ιχνηθέτη είναι ότι:

 • Εισάγεται στο καύσιμο σε απειροελάχιστες ποσότητες και ανιχνεύεται μόνο από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό στα Χημεία της εταιρείας & στις Κινητές Μονάδες Ποιοτικού Ελέγχου.
 • Ανιχνεύει μεταβολές στη σύσταση του καυσίμου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια.
 • Χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε τύπο καυσίμου χωρίς να μεταβάλει καμία από τις φυσικές ή χημικές του ιδιότητες ενώ είναι απολύτως ασφαλής και εγκεκριμένος για όλους τους κινητήρες.

Η εφαρμογή και αυτού του συστήματος μοριακού ιχνηθέτη εντάσσεται στην διαρκή δέσμευση έναντι των πελατών μας για την παροχή ποιοτικών καυσίμων με άριστες προδιαγραφές.

Βεβαιώνονται ότι δεν υπάρχει ανάμιξη ανόμοιων τύπων βενζίνης (π.χ. ύπαρξη αμόλυβδης 95 οκτανίων σε δεξαμενή που περιέχει αμόλυβδη 100 οκτανίων) και πετρελαίων στις δεξαμενές των πρατηρίων μας

Η Shell εφαρμόζει μία μοναδική τεχνολογία ποιοτικού ελέγχου στα καύσιμα. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης και του πάθους για εξέλιξη και ουσιαστική βελτίωση των καυσίμων της, εισαγάγαμε μια μοναδική τεχνολογία μοριακού ιχνηθέτη, για τον ποιοτικό έλεγχο στα καύσιμα μας. Όλα τα διαφοροποιημένα καύσιμα Shell ενσωματώνουν πλέον την νέα τεχνολογία του μοριακού ιχνηθέτη, που επιτρέπει την επαλήθευση της ταυτότητας του προϊόντος και των μοναδικών του χαρακτηριστικών. Ο μοριακός ιχνηθέτης εισάγεται στα καύσιμα Shell σε απειροελάχιστες ποσότητες (χιλιοστόγραμμα/ανά κυβικό μέτρο, PPB), δεν ανιχνεύεται παρά μόνο με εξειδικευμένα όργανα, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε και να παραμορφωθεί και έτσι δίνεται η δυνατότητα για ταυτοποίηση των καυσίμων μας με εξαιρετική ακρίβεια.

Τα χαρακτηριστικά του μοριακού ιχνηθέτη είναι ότι:

 • Εισάγεται στο καύσιμο σε απειροελάχιστες ποσότητες και ανιχνεύεται μόνο από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό στα Χημεία της εταιρείας & στις Κινητές Μονάδες Ποιοτικού Ελέγχου.
 • Ανιχνεύει μεταβολές στη σύσταση του καυσίμου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια.
 • Χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε τύπο καυσίμου χωρίς να μεταβάλει καμία από τις φυσικές ή χημικές του ιδιότητες ενώ είναι απολύτως ασφαλής και εγκεκριμένος για όλους τους κινητήρες.

Η εφαρμογή και αυτού του συστήματος μοριακού ιχνηθέτη εντάσσεται στην διαρκή δέσμευση έναντι των πελατών μας για την παροχή ποιοτικών καυσίμων με άριστες προδιαγραφές.

Πραγματοποιούν δειγματοληψίες και πλήρεις αναλύσεις στα σύγχρονα Εργαστήρια της εταιρείας *(σε περίπτωση που απαιτούνται επιπρόσθετοι έλεγχοι)

Η Shell εφαρμόζει μία μοναδική τεχνολογία ποιοτικού ελέγχου στα καύσιμα. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης και του πάθους για εξέλιξη και ουσιαστική βελτίωση των καυσίμων της, εισαγάγαμε μια μοναδική τεχνολογία μοριακού ιχνηθέτη, για τον ποιοτικό έλεγχο στα καύσιμα μας. Όλα τα διαφοροποιημένα καύσιμα Shell ενσωματώνουν πλέον την νέα τεχνολογία του μοριακού ιχνηθέτη, που επιτρέπει την επαλήθευση της ταυτότητας του προϊόντος και των μοναδικών του χαρακτηριστικών. Ο μοριακός ιχνηθέτης εισάγεται στα καύσιμα Shell σε απειροελάχιστες ποσότητες (χιλιοστόγραμμα/ανά κυβικό μέτρο, PPB), δεν ανιχνεύεται παρά μόνο με εξειδικευμένα όργανα, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε και να παραμορφωθεί και έτσι δίνεται η δυνατότητα για ταυτοποίηση των καυσίμων μας με εξαιρετική ακρίβεια.

Τα χαρακτηριστικά του μοριακού ιχνηθέτη είναι ότι:

 • Εισάγεται στο καύσιμο σε απειροελάχιστες ποσότητες και ανιχνεύεται μόνο από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό στα Χημεία της εταιρείας & στις Κινητές Μονάδες Ποιοτικού Ελέγχου.
 • Ανιχνεύει μεταβολές στη σύσταση του καυσίμου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια.
 • Χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε τύπο καυσίμου χωρίς να μεταβάλει καμία από τις φυσικές ή χημικές του ιδιότητες ενώ είναι απολύτως ασφαλής και εγκεκριμένος για όλους τους κινητήρες.

Η εφαρμογή και αυτού του συστήματος μοριακού ιχνηθέτη εντάσσεται στην διαρκή δέσμευση έναντι των πελατών μας για την παροχή ποιοτικών καυσίμων με άριστες προδιαγραφές.

Χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία του μοριακού ιχνηθέτη Shell DNA για τη διασφάλιση της ποιότητας των καυσίμων

Η Shell εφαρμόζει μία μοναδική τεχνολογία ποιοτικού ελέγχου στα καύσιμα. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης και του πάθους για εξέλιξη και ουσιαστική βελτίωση των καυσίμων της, εισαγάγαμε μια μοναδική τεχνολογία μοριακού ιχνηθέτη, για τον ποιοτικό έλεγχο στα καύσιμα μας. Όλα τα διαφοροποιημένα καύσιμα Shell ενσωματώνουν πλέον την νέα τεχνολογία του μοριακού ιχνηθέτη, που επιτρέπει την επαλήθευση της ταυτότητας του προϊόντος και των μοναδικών του χαρακτηριστικών. Ο μοριακός ιχνηθέτης εισάγεται στα καύσιμα Shell σε απειροελάχιστες ποσότητες (χιλιοστόγραμμα/ανά κυβικό μέτρο, PPB), δεν ανιχνεύεται παρά μόνο με εξειδικευμένα όργανα, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε και να παραμορφωθεί και έτσι δίνεται η δυνατότητα για ταυτοποίηση των καυσίμων μας με εξαιρετική ακρίβεια.

Τα χαρακτηριστικά του μοριακού ιχνηθέτη είναι ότι:

 • Εισάγεται στο καύσιμο σε απειροελάχιστες ποσότητες και ανιχνεύεται μόνο από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό στα Χημεία της εταιρείας & στις Κινητές Μονάδες Ποιοτικού Ελέγχου.
 • Ανιχνεύει μεταβολές στη σύσταση του καυσίμου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια.
 • Χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε τύπο καυσίμου χωρίς να μεταβάλει καμία από τις φυσικές ή χημικές του ιδιότητες ενώ είναι απολύτως ασφαλής και εγκεκριμένος για όλους τους κινητήρες.

Η εφαρμογή και αυτού του συστήματος μοριακού ιχνηθέτη εντάσσεται στην διαρκή δέσμευση έναντι των πελατών μας για την παροχή ποιοτικών καυσίμων με άριστες προδιαγραφές.

Μοναδική τεχνολογία μοριακού ιχνηθέτη

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης και του πάθους για εξέλιξη και ουσιαστική βελτίωση των καυσίμων της, εισαγάγαμε μια μοναδική τεχνολογία μοριακού ιχνηθέτη, για τον ποιοτικό έλεγχο στα καύσιμα μας.

Όλα τα διαφοροποιημένα καύσιμα Shell ενσωματώνουν πλέον την νέα τεχνολογία του μοριακού ιχνηθέτη, που επιτρέπει την επαλήθευση της ταυτότητας του προϊόντος και των μοναδικών του χαρακτηριστικών.

Ο μοριακός ιχνηθέτης εισάγεται στα καύσιμα Shell σε απειροελάχιστες ποσότητες (χιλιοστόγραμμα/ανά κυβικό μέτρο, PPB), δεν ανιχνεύεται παρά μόνο με εξειδικευμένα όργανα, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε και να παραμορφωθεί και έτσι δίνεται η δυνατότητα για ταυτοποίηση των καυσίμων μας με εξαιρετική ακρίβεια.

Τα χαρακτηριστικά του μοριακού ιχνηθέτη είναι ότι:
- Εισάγεται στο καύσιμο σε απειροελάχιστες ποσότητες και ανιχνεύεται μόνο από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό στα Χημεία της εταιρείας & στις Κινητές Μονάδες Ποιοτικού Ελέγχου.
- Ανιχνεύει μεταβολές στη σύσταση του καυσίμου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια.
- Χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε τύπο καυσίμου χωρίς να μεταβάλει καμία από τις φυσικές ή χημικές του ιδιότητες ενώ είναι απολύτως ασφαλής και εγκεκριμένος για όλους τους κινητήρες.
- Η εφαρμογή και αυτού του συστήματος μοριακού ιχνηθέτη εντάσσεται στην διαρκή δέσμευση έναντι των πελατών μας για την παροχή ποιοτικών καυσίμων με άριστες προδιαγραφές.

Ποσοτικός έλεγχος καυσίμων

Παράλληλα με τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων, η Shell εργάζεται εντατικά ώστε να διασφαλίσει ότι ο τελικός καταναλωτής εφοδιάζεται πάντα με τη σωστή ποσότητα καυσίμου:

Πραγματοποιώντας αιφνιδιαστικούς ελέγχους σωστής λειτουργίας των αντλιών των πρατηρίων

Οι Κινητές Μονάδες Ποιοτικού & Ποσοτικού ελέγχου ελέγχουν αιφνιδιαστικά τα πρατήρια διασφαλίζοντας ότι οι αντλίες δίνουν τη σωστή ποσότητα καυσίμου:

 • Διενεργώντας ποσοτικούς ελέγχους με χρήση διαπιστευμένων ογκομετρικών δοχείων (λιτρόμετρα) στις αντλίες καυσίμων
 • Επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει σωστή σφράγιση των αντλιών καυσίμων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τα διαπιστευμένα συνεργεία ρύθμισης/σφράγισης αντλιών) και
 • Επιβεβαιώνοντας ότι τα μέσα ελέγχου των πρατηρίων (λιτρόμετρα) είναι κατάλληλα για χρήση.
Χρησιμοποιώντας το σύστημα εισροών – εκροών που έχει τοποθετηθεί σε όλα τα πρατήρια με το σήμα Shell (σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία)

Με το σύστημα εισροών – εκροών παρακολουθούνται συνεχώς όλες οι συναλλαγές των αντλιών και γίνεται σύγκριση με το απόθεμα δεξαμενών καυσίμων. Σε περίπτωση που υπάρξει ποσοτική απόκλιση μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια, γίνεται αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμού και ειδοποίηση του Υπουργείου.

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Smart Ring

Ο πρωτοποριακός δακτύλιος Smart Ring αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο ηλεκτρονικού ποσοτικού ελέγχου για τους ανεφοδιασμούς τους σπιτιού ή του σκάφους με καύσιμα. Εμπεριέχει τα μοναδικά στοιχεία του πελάτη και η διαδικασία ανεφοδιασμού μέσω αυτού, έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπει τυχόν ποσοτικές αποκλίσεις μεταξύ της παραγγελίας και της πραγματικής ποσότητας που παραλαμβάνει ο πελάτης. Αποτελεί λοιπόν το πιο αξιόπιστο και τεχνολογικά προηγμένο σύστημα για τον έλεγχο την ποσότητας κατά την παραλαβή. Συγκεκριμένα η διαδικασία ροής του καυσίμου από το βυτίο προς τη δεξαμενή επιτρέπεται μόνο όταν το ακροσωλήνιο ανεφοδιασμού (με τον ειδικό δακτύλιό του) βρίσκεται εντός του στομίου της δεξαμενής πετρελαίου θέρμανσης στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο δακτύλιος. Μετά το τέλος του ανεφοδιασμού, εκδίδεται αυτόματα, χωρίς παρεμβολή ανθρώπινου παράγοντα, μηχανογραφημένο παραστατικό στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα που καταγράφηκε από τον μηχανισμό του δακτυλίου.

Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες για την αναζήτησή σας!