Προσωπικά Δεδομένα allSmart

ΟΡΟΙ  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ allSmart

 

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;
 2. Ποια δεδομένα μου υφίστανται επεξεργασία, για ποιο σκοπό και ποια η νομική βάση της επεξεργασίας;
 3. Η παροχή Συγκατάθεσης ειδικότερα
 4. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;
 5. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι και να διαχειρίζομαι ο ίδιος τα στοιχεία μου;
 6. Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πώς μπορώ να τα ασκήσω;
 7. Αποδέκτες των δεδομένων και σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους
 8. Διαβίβαση σε Τρίτες Χώρες
 9. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων μου;
 10. Ειδικότερες επισημάνσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας allSmart.gr και της εφαρμογής allSmart App

 

Η Εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων της προσωπικής άυλης κάρτας του προγράμματος απόδοσης προνομίων Shell Smart Club (εφεξής η «κάρτα Smart Club» ή «κάρτα SC»).

Μπορείτε να αποκτήσετε κάρτα Smart Club με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Με την υποβολή έντυπης αίτησης εγγραφής για την απόκτηση φυσικής κάρτας Smart Club στα φυσικά πρατήρια που φέρουν το σήμα της SHELL.

(β) Μέσω της ιστοσελίδας allSmart.gr στην οποία ο ενδιαφερόμενος δημιουργεί λογαριασμό και εν συνεχεία υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για την απόκτηση άυλης κάρτας Smart Club.

(γ) Μέσω της εφαρμογής για κινητά allSmart App, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δημιουργεί λογαριασμό προς απόκτηση της άυλης κάρτας Smart Club.  

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει όλους τους τρόπους απόκτησης και χρήσης της κάρτας Smart Club, τόσο σε φυσικά, όσο και σε ηλεκτρονικά σημεία καθώς και την εφαρμογή allSmart App.

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

1.1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «CORAL A.E.»., η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,  Ηρώδου Αττικού αριθ. 12Α, τηλέφωνο: [2109476555], διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [CSC-Hellas@ceg.gr] (εφεξής η «Εταιρεία»).

1.2. Στοιχεία επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:

Α) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα 2109476566, Δευτέρα έως Κυριακή 9.00 έως 16.00

Β) Email στο Hellas-Smartclub@ceg.gr

 

 1. Ποια δεδομένα μου υφίστανται επεξεργασία, για ποιο σκοπό και ποια η νομική βάση της επεξεργασίας;

 

 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

Κατηγορίες

Παραδείγματα

Δεδομένα Ταυτοποίησης

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κινητό

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο που μας δηλώνετε

Δεδομένα Συμβατικής

Σχέσης

Συμβατικά έγγραφα, , έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης, ηλεκτρονικές δηλώσεις βούλησης

Δεδομένα Συναλλαγών

Είδος, τόπος, χρόνος παρεχόμενου προϊόντος ή / και υπηρεσίας

Δεδομένα Επιβράβευσης

Αριθμός πόντων, είδος και αξία δώρων, δεδομένα εξαργύρωσης, δεδομένα παράδοσης

Δεδομένα Συναλλακτικής Συμπεριφοράς

Προσφορές σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μελών

 

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή στην Εταιρεία τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό του ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης προβεί σε σχετική παροχή τέτοιων δεδομένων στην Εταιρεία, αυτά θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε πελάτες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις πελατών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

 

 • Εγγραφή και Εκτέλεση του Προγράμματος SC: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εγγραφή σας και την εκτέλεση του Προγράμματος Smart Club με βάση τους όρους χρήσης αυτού (εφεξής το «Πρόγραμμα SC» ή το «Πρόγραμμα»). Ειδικότερα:

 

α) Για την Εγγραφή σας στο Πρόγραμμα SC και συγκεκριμένα:

 

 • για την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης στο πλαίσιο του Προγράμματος SC
 • για την απόκτηση και διατήρηση από εσάς της προσωπικής σας κάρτας Smart Club (φυσικής ή άυλης),
 • (εφόσον δημιουργήσετε και Λογαριασμό) για την δημιουργία και την διατήρηση του Λογαριασμού σας για το Πρόγραμμα SC στην ιστοσελίδα www.allsmart.gr ή/ και στην εφαρμογή allSmart App  καθώς και
 • για την ενημέρωσή σας σε περίπτωση τροποποίησης στους όρους χρήσης του Προγράμματος SC.

Προς τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας δηλώνετε ως υποχρεωτικά στην αίτησή σας για την εγγραφή σας,

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης μας για την εγγραφή σας και την συμμετοχή στο Πρόγραμμα SC στο οποίο αιτείσθε να συμμετέχετε οικειοθελώς και αυτοβούλως και από το οποίο μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματός σας για διακοπή του.

 

β) Για την Εκτέλεση του Προγράμματος SC και συγκεκριμένα:

 • για την συλλογή και εξαργύρωση πόντων μέσω της κάρτας SC,
 • την επιβράβευσή σας βάσει των όρων του Προγράμματος SC (περιλαμβανομένης της απόδοσης εκπτώσεων και προσφορών – στο εξής «οι επιβραβεύσεις»)
 • την έκδοση κουπονιών εξαργύρωσης
 • την παραγγελία και αποστολή δώρων που δικαιούστε
 • για την εκτέλεση και διαχείριση των εκπτώσεων, προσφορών, ανταμοιβών, κουπονιών ή δώρων που δικαιούστε από τρίτους συνεργάτες μας βάσει των όρων του Προγράμματος SC καθώς και
 • για την εν γένει εκτέλεση, διαχείριση και οικονομική εκπλήρωση του Προγράμματος SC

 

Προς τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα εξής στοιχεία:

 • τα στοιχεία που μας δηλώνετε οι ίδιοι στην αίτηση εγγραφής σας,
 • τα στοιχεία που σας ζητούμε και μας δηλώσετε οι ίδιοι κατά την χρήση της κάρτας (π.χ. διεύθυνση αποστολής δώρου κλπ.) και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Προγράμματος SC
 • καθώς και στοιχεία που παράγονται από την χρήση της κάρτας από εσάς (π.χ. πόντοι, έκδοση και χρήση κουπονιών εξαργύρωσης, παραγγελία δώρων κλπ) και είναι απολύτως απαραίτητα για την εν γένει εκπλήρωση από εμάς των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος SC.

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς βάσει των όρων χρήσης του Προγράμματος ανταμοιβής SC, στο οποίο Πρόγραμμα συμμετέχετε οικειοθελώς και αυτοβούλως αποδεχόμενοι τους όρους εγγραφής και εκτέλεσής του και από το οποίο μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματός σας για διακοπή του.

 

 • Για τη Βελτιστοποίηση διαχείρισης του Προγράμματος SC που περιλαμβάνει τον έλεγχο:

 

 • απόδοσης ορθών πόντων ανά αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας,
 • ορθής εξαργύρωσης πόντων και έκδοσης κουπονιών ή παροχής επιβραβεύσεων καθώς και
 • έλεγχο και απόδειξη της ορθότητας της εκκαθάρισης των πόντων, των κουπονιών και των επιβραβεύσεων που δικαιούστε από την ίδια ή από τρίτους συνεργάτες της, 

Προς τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία μας δύναται να επεξεργάζεται το σύνολο ή μέρος των δεδομένων αγορών σας και εν γένει των δώρων και των επιβραβεύσεών σας που λαμβάνετε με τη χρήση της κάρτας Smart Club τόσο από φυσικά όσο και από ηλεκτρονικά σημεία όπου χρησιμοποιείτε την κάρτα SC.

Η νομική βάση της επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας για την διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του Προγράμματος καθώς και της απόδειξης της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει έναντι των μελών και των τρίτων συνεργατών, το οποίο είναι και προς όφελος των υποκειμένων για την ομαλή διαχείριση του Προγράμματος SC.

2.4. Για την Ασφάλεια του Προγράμματος SC και του Λογαριασμού σας στο allSmart.gr ή/και στο allSmart App που περιλαμβάνει:

- την ασφάλεια της προσωπικής σας κάρτας (Φυσικής ή άυλης),

- την ταυτοποίησή σας όπου απαιτείται για την χρήση της κάρτας ή για την συλλογή και εξαργύρωση των πόντων και την λήψη των επιβραβεύσεων ή των δώρων

- την ασφαλή πρόσβασή σας στον Λογαριασμό σας (εφόσον έχετε δημιουργήσει έναν), καθώς και

- την  επικοινωνία μαζί σας προς τον σκοπό αυτό και μόνον (π.χ. για ενημέρωσή σας για απώλεια της κάρτας σας, για ενδείξεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης κλπ).

Προς τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας δηλώνετε στην αίτηση εγγραφής σας μαζί και με τον κωδικό της κάρτας σας.

Η νομική βάση της επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον της Coral Α.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Προγράμματος, το οποίο είναι και προς όφελος των υποκειμένων προς ασφαλή χρήση της κάρτας και του Προγράμματος SC γενικότερα.

 

 • Για τη Στατιστική ανάλυση προς αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών του Προγράμματος Smart Club που περιλαμβάνει:
 • Αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών για την καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση του Προγράμματος SC

-  Έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των μελών του Προγράμματος SC

- Έρευνα και αξιολόγηση προς βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων.

 

Προς τον σκοπό αυτό η Εταιρεία μας δύναται να επεξεργαστεί περαιτέρω όλα τα δεδομένα που θα συλλέξει στο πλαίσιο των προηγούμενων σκοπών επεξεργασίας, ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία δομημένα σε σύνολα χωρίς προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν πλέον την ταυτοποίηση των υποκειμένων

 

Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων προς τον σκοπό της στατιστικής ανάλυσης για την βελτίωση των υπηρεσιών της τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

 

 

 1. Η παροχή Συγκατάθεσης ειδικότερα:

 

 • Εμπορική Επικοινωνία: Υπό τον όρο λήψης της ειδικότερης και ξεχωριστής για το καθένα από τα κατωτέρω, συγκατάθεσης από εσάς, η Εταιρεία θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους κάτωθι σκοπούς:
  • Γενική Εμπορική Επικοινωνία

 

Κατόπιν συγκατάθεσής σας η Εταιρεία μας και εταιρείες του  ομίλου της (συγκεκριμένα οι Coral Innovations, ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ, ΜΥΡΤΑΙΑ Α.Ε. και Coral Gas)  θα δύνανται να επεξεργάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας που μας δηλώνετε, με σκοπό την εμπορική προώθηση, διενεργώντας εμπορικές επικοινωνίες (τηλεφωνικά, με email, με μήνυμα στο κινητό σας - κατά περίπτωση στοιχείου επικοινωνίας που έχετε δηλώσει) με γενική ενημέρωσή σας για:

 • τους πόντους,
 • τους τρόπους συλλογής και εξαργύρωσης πόντων,
 • επιβραβεύσεις, δώρα, προσφορές, προωθητικές ενέργειες
 • εν γένει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • την εθελοντική συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ήι στη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη από τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

 

 • Εμπορική επικοινωνία με βάση τις προτιμήσεις σας

 

Κατόπιν συγκατάθεσής σας η Εταιρεία θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προς τον σκοπό της προσωποποιημένης εμπορικής προώθησης προς εσάς, με βάση τις προτιμήσεις σας  από τις αγορές σας με την χρήση της SC από οποιοδήποτε σημείο πώλησης που συνεργάζεται με το Πρόγραμμα SC, τη λήψη και την εξαργύρωση των πόντων σας, τις εν γένει επιβραβεύσεις σας καθώς και την εν γένει χρήση της κάρτας σας στο πλαίσιο του Προγράμματος SC. Ειδικότερα, για την διαμόρφωση της εξατομικευμένης ενημέρωσης λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά τα κάτωθι στοιχεία: 

 • Ο αριθμός των συναλλαγών του πελάτη με τη χρήση κάρτας Smart Club
 • Τα λίτρα αγοράς στο φυσικό πρατήριο
 • Ο τύπος των καυσίμων που αγοράζει ο πελάτης
 • Το πρατήριο από το οποίο ο πελάτης αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Η περιοχή κατοικίας του πελάτη
 • Οι αγορές εκτός καυσίμου (λιπαντικά προϊόντα, πλύσιμο οχήματος, προϊόντα αίθουσας).

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τα ανωτέρω δεδομένα, η Εταιρεία εξάγει τις προσωπικές σας προτιμήσεις  βάσει των οποίων θα σας αποστέλλει εξατομικευμένες ενημερώσεις.

 

 

 • Μπορείτε να επιλέξετε το μέσο επικοινωνίας για να λάβετε εμπορική επικοινωνία από εμάς και να μας δώσετε συγκατάθεση ξεχωριστά για καθένα ή για όλους τους αναφερόμενους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας. Σε περίπτωση που μας δώσετε συγκατάθεση για επικοινωνία χωρίς επιλογή μέσου, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας.

 

 • Προαιρετικά στοιχεία εγγραφής: Εφόσον δηλώσετε τα προαιρετικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής σας ή/και στην αίτηση δημιουργίας του Λογαριασμού σας (εφόσον δημιουργήσετε Λογαριασμό στο allSmart.gr ή στην εφαρμογή allSmart App) μας δίνετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους για σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, ασφάλειας και στατιστικής ανάλυσης. Επίσης για εμπορική επικοινωνία (εφόσον συναινέσετε για αυτήν κατά τα ανωτέρω).
 • Όταν μας δώσετε την συγκατάθεσή σας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στο αντίστοιχο λινκ στο email επικοινωνίας ή sms ή viber ή με πρόσβαση στο ειδικό πίνακα διαχείρισης των δεδομένων σας στον Λογαριασμό σας (εφόσον έχετε λογαριασμό στο allSmart.gr ή στο AllSmart App). Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ελεύθερα να άρετε την συγκατάθεσή σας για έναν σκοπό ή για συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας ή για όλους τους σκοπούς και τα μέσα επικοινωνίας που μας έχετε δώσει.

 

 1. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

 

 • α)Τα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρεία μέσω της αίτησής σας για την εγγραφή σας καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς από τη χρήση της για την εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης και την εκτέλεση του Προγράμματος SC, διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρόνο συμμετέχετε στο Πρόγραμμα SC και διαγράφονται εντός ευλόγου διαστήματος από τον με οποιονδήποτε τρόπο τερματισμό του Προγράμματος .

β) Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου την κάρτα Smart Club για συλλογή και για εξαργύρωση για ένα χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η Εταιρεία θα σας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στο μέσο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει προκειμένου να της πείτε αν επιθυμείτε να διατηρήσει ή να προβεί σε διαγραφή των δεδομένων σας και παύση χρήσης αυτών εφεξής. Εφόσον δεν απαντήσετε εντός εξήντα (60) ημερών, τα στοιχεία σας θα διαγράφονται.

 

 • α) Τα δεδομένα επικοινωνίας σας καθώς και τα δεδομένα των προσωπικών σας επιλογών για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας μαζί σας τα διατηρούμε για πέντε (5) έτη από την λήψη της συγκατάθεσής σας (οπότε και η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για να ζητήσει να λάβει εκ νέου την συγκατάθεσή σας) ή

β) μέχρι την άρση της συγκατάθεσής σας για καθέναν από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, οπότε η Εταιρεία διαγράφει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα χρησιμοποιεί εφεξής (με εξαίρεση όσα δεδομένα οφείλει να διατηρεί βάσει της εκτέλεσης της σύμβασης ή/και σε εκπλήρωση υποχρέωσης της εκ του νόμου (π.χ. φορολογικά στοιχεία).

 

 1. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι και να διαχειρίζομαι ο ίδιος τα στοιχεία της κάρτας μου;

 

(α) Επικοινωνώντας μαζί μας στο 2109476566. της Εταιρείας και αναφέροντας τον αριθμό της κάρτας σας, την ημερομηνία γέννησής σας και το κινητό σας (προς ταυτοποίησή σας).

(β) Δημιουργώντας Λογαριασμό στην mobile εφαρμογή AllSmart App, την οποία έχει δημιουργήσει η Εταιρεία προκειμένου να παρέχονται, στους χρήστες της εφαρμογής, πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα SC. Επισημαίνεται ότι για τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή AllSmart App θα ακολουθείται η διαδικασία της διπλής επιβεβαίωσης εγγραφής (double opt-in) στο κινητό σας τηλέφωνο με τη χρήση 4ψήφιου κωδικού.

(γ) Δημιουργώντας Λογαριασμό χρήστη e-shop μέσω της ιστοσελίδας allSmart.gr. Στο λογαριασμό αυτόν έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε την κάρτα Smart Club, ώστε να μπορείτε, μεταξύ άλλων, να έχετε και ανά πάσα στιγμή πρόσβαση και να μπορείτε να διαχειρίζεστε και τα δεδομένα του λογαριασμού Smart Club (επιπροσθέτως και ξεχωριστά από τα στοιχεία και τα δεδομένα που περιλαμβάνει ο Λογαριασμός σας στο e-shop – βλ. αναλυτικότερα και στο άρθρο 7 α)).  Επισημαίνεται ότι για να συνδεθείτε για πρώτη φορά στο Λογαριασμό σας στο e-shop ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης εγγραφής (double opt-in) στο email σας. Για τον λόγο αυτό κατά την δημιουργία του Λογαριασμού σας στο www.allSmart.gr θα πρέπει να μας δώσετε υποχρεωτικά και το email σας για να λάβετε ένα μήνυμα για να ενεργοποιήσετε τον Λογαριασμό σας.

Για την δημιουργία Λογαριασμού βλ. και κατωτέρω στο άρθρο 10.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πώς μπορώ να τα ασκήσω;

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας

Α) Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα 2109476566 Δευτέρα έως Κυριακή 9.00 έως 16.00

Β) Με υποβολή αιτήματος σε φυσικό Πρατήριο Shell

Γ) Με αποστολή Email στο Hellas-Smartclub@ceg.gr

Δ) Με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην Δ/νση ταχυδρομείου Ηρώδου Αττικού 12 Α , Μαρούσι

 

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω αναλυτικό πίνακα με τα δικαιώματά σας και την σχετική επεξήγηση (η αναφορά σε άρθρα κατωτέρω αφορά στον Γενικό Κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων 679/2016):

 

Δικαίωμα

Επεξήγηση

Πρόσβαση (α. 15)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να:

• επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

• να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας

• να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας (στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες στην παρούσα Πολιτική).

Διόρθωση (α.16)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.

Μπορούμε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.

Διαγραφή (α.17)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

• οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή

• με υποβολή αιτήματος διακοπής της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα  ή

• αν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία

Μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

-          για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση

-          για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή

-          για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων της Εταιρείας μας.

Περιορισμός (α 18)

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν:

• η ακρίβειά τους αμφισβητείται (βλέπε Διόρθωση), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή

• η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή

• δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση.

Φορητότητα (α.20)

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, ή στην εκτέλεση σύμβασης και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο

Εναντίωσης (α.21)

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία έχει ως νομιμοποιητική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι έχει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου.

Ανθρώπινης παρέμβασης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (α. 22)

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, να αιτηθείτε ανθρώπινη παρέμβαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση που ελήφθη βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Άρση συγκατάθεσης (opt-out)

Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.

Καταγγελία σε Εποπτική αρχή

 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).  

Ταυτοποίησή σας

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.

Κόστη

Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε δυνάμεθα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

Χρονοδιαγράμματα

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω. Μπορεί να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου μας. Επίσης η Εταιρεία μας δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

 

 1. Αποδέκτες των δεδομένων και σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος SC και της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την Εκτέλεση, την Βελτιστοποίηση και την Ασφάλεια του Προγράμματος– ειδικότερα:

(α) ι) Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τη θυγατρική της εταιρεία Coral Innovations, η οποία ενεργεί για λογαριασμό και κατ’ εντολήν της Εταιρείας μας ως εκτελούσα την επεξεργασία. Συγκεκριμένα ενεργεί ως διαχειρίστρια του Προγράμματος Smart Club για τα μέλη που εγγράφονται και online (ή μόνον online), μέσω της ιστοσελίδας allSmart.gr προς χρήση των προνομίων και των υπηρεσιών που προφέρει το allSmart.gr για τους κατόχους της κάρτας Smart Club.

ιι) Διευκρινίζεται ότι η Coral Innovations ενεργεί και ως διαχειρίστρια της ιστοσελίδας allSmart.gr και για δικό της λογαριασμό, πωλώντας προϊόντα και υπηρεσίες προς τελικούς καταναλωτές (μέλη του Smart Club ή μη), χωρίς όμως να κάνει χρήση των δεδομένων του Smart Club για δικούς της σκοπούς. Μπορείτε όμως να συλλέγετε και να εξαργυρώνετε πόντους με την χρήση της κάρτας SC. Η Coral Innovations μέσω του allSmart.gr αποκτά πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση του Προγράμματος Smart Club και τη συλλογή και εξαργύρωση των πόντων σας στο allSmart.gr.Αναλυτικότερα για την διαχείριση των δεδομένων από το allSmart.gr και την χρήση της κάρτας SC σε αυτό

 

(β) Περαιτέρω, συνεργαζόμαστε με τις θυγατρικές μας εταιρείες ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε., καθώς και με τρίτες εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα φυσικά πρατήρια που φέρουν το σήμα της Shell και οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας μας, τόσο για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα, εφόσον γίνεται σε κάποιο Πρατήριο, όσο και για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος, ήτοι τη συλλογή και εξαργύρωση πόντων και την παραγγελία και λήψη δώρων. Οι εταιρείες αυτές αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να πραγματοποιείται η εγγραφή σας στο Πρόγραμμα Smart Club μέσω των φυσικών πρατηρίων, να γίνεται ακριβής καταγραφή των πόντων που συλλέγετε με τις αγορές σας με τη χρήση της κάρτας Smart Club, αλλά και προς το σκοπό εξυπηρέτησης της διαδικασίας εξαργύρωσης πόντων (π.χ. έκδοση κουπονιού εξαργύρωσης, απόδοση δώρων κλπ.).   

(γ) Η Εταιρεία μας συνεργάζεται, επιπροσθέτως, με τρίτες εταιρείες τόσο για την συλλογή πόντων από εσάς με αγορές που κάνετε από τα δικά τους καταστήματα (φυσικά ή ηλεκτρονικά) όσο κα για την εξαργύρωση πόντων. Οι τρίτοι συνεργάτες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας λήψης ή εξαργύρωσης των πόντων. Οι συνεργάτες αυτοί ενδέχεται να ζητήσουν την ταυτοποίησή σας για την εξαργύρωση των πόντων που έχετε συλλέξει. 

(δ) Επίσης η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς εκπλήρωση των σκοπών του Προγράμματος Smart Club, όπως μεταφορικές εταιρείες για την μεταφορά των δώρων, εταιρεία κατασκευής και φιλοξενίας της ιστοσελίδας allSmart.gr και της εφαρμογής AllSmart App.

(ε) Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά ως επεξεργασία που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου. Εφόσον προβλέπεται η προηγούμενη ενημέρωσή σας βάση του νόμου, τότε έχετε το δικαίωμα εναντίωσής σας στην εν λόγω επεξεργασία κατά προβλεπόμενα στο σημείο 6 ανωτέρω.

 

 1. Διαβίβαση σε Τρίτες Χώρες:

Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε πελάτες σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στο www.allSmart.gr και στο AllSmart App.

 

 1. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων μου;

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (firewalls, Denial of Service attack protection, PCI DSS compliant environments).

 

Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελούν υπό τον έλεγχο τους αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή τους και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

 

Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τους κωδικούς που έχετε δηλώσει για τη χρήση της κάρτας Smart Club και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη χρήση/πρόσβαση της κάρτας Smart Club από τρίτα άτομα. Διευκρινίζεται ότι η κάρτα Smart Club είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

Επίσης, εφόσον λάβουμε την συγκατάθεσή σας για επεξεργασία για προσωποποιημένη επικοινωνία όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.1.2., η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί και κατάλληλες μαθηματικές ή/και στατιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προφίλ και πραγματοποιεί τακτικούς ποιοτικούς και ελέγχους ασφαλείας στα συστήματα και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί, ώστε να διορθώνονται οι παράγοντες που οδηγούν σε ανακρίβειες στα δεδομένα. Στις περιπτώσεις όπου το καταναλωτικό προφίλ προκύπτει από αυτοματοποιημένες διαδικασίες, η Εταιρεία σας παρέχει πληροφορίες για τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και σας εξασφαλίζει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ανθρώπινης παρέμβασης.   

 

 1. Ειδικότερες επισημάνσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας allSmart.gr και της εφαρμογής AllSmart App:

 

 • Για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται αναφορικά με το Πρόγραμμα SC, μέσω της ιστοσελίδας allSmart.gr και της εφαρμογής AllSmart App θα πρέπει να εγγραφείτε αντίστοιχα στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή για την απόκτηση της κάρτας Smart Club ή να δημιουργήσετε (εφόσον έχετε ήδη εγγραφεί σε άλλο μέσο) Λογαριασμό στην ιστοσελίδα ή/και στην εφαρμογή.

 

 • Επισημαίνεται ότι, α) για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εγγραφή σας στο Πρόγραμμα και να αποκτήσετε την άυλη κάρτα Smart Club ή β) για να συνδεθείτε για πρώτη φορά στον Λογαριασμό σας (εφόσον έχετε ήδη εκδώσει την κάρτα με άλλο μέσο), ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης εγγραφής (double opt-in). Ειδικότερα, σας αποστέλλεται από την Εταιρεία αρχικό επιβεβαιωτικό μήνυμα (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εγγραφή σας στο www.allsmart.gr ή μήνυμα στο κινητό που μας δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή AllSmart App) για να ενεργοποιήσετε τη δήλωση συγκατάθεσή σας προς τον σκοπό ταυτοποίησής σας. Για τον λόγο αυτό για την εγγραφή σας στο www.allsmart.gr το e-mail σας είναι υποχρεωτικό στοιχείο εγγραφής. Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε ενεργοποίηση, τότε α) τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει κατά την υποβολή της αίτησης διαγράφονται εντός τριάντα (30) ημερών και άρα θα πρέπει να επαναλάβετε την εγγραφή σας από την αρχή ή β) εφόσον έχετε ήδη εγγραφεί με άλλο μέσο, δεν ενεργοποιείται ο ηλεκτρονικός σας Λογαριασμό (μέχρι να ακολουθήσετε την διαδικασία επιβεβαίωσης).

 

 • Η πρόσβασή σας κάθε φορά στον Λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει θα γίνεται με την εισαγωγή του e-mail σας ως ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που θα δημιουργήσετε (τον οποίο οφείλετε να τηρείτε μυστικό και να διαφυλάσσετε πάντοτε καθώς και να ενημερώσετε την Εταιρεία σε περίπτωση απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης).

 

 • Στην περίπτωση του AllSmart App, η πρόσβαση στον Λογαριασμό σας πραγματοποιείται χωρίς την εισαγωγή περαιτέρω στοιχείων αλλά με το άνοιγμα της εφαρμογής από το κινητό σας (δεδομένου ότι με την διαδικασία double opt-in έχει ταυτοποιηθεί το κινητό σας με τον Λογαριασμό σας). Οφείλετε άρα να διατηρείτε ασφαλή και μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στο κινητό σας και να μην διαθέτετε σε τρίτους πρόσβαση σε αυτό άνευ εξουσιοδότησής σας.

 

 • Μέσω της ιστοσελίδας allSmart.gr και της εφαρμογής AllSmart App ενδέχεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη της Εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μας ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους παρόχους τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Το ίδιο ισχύει και για τις αγορές σας από το allSmart.gr για το οποίο αποκλειστική ευθύνη έχει η εταιρεία Coral Innovations. Ως εκ τούτου, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους τρίτους παρόχους, θα πρέπει να συμβουλεύεστε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε.

 

 Η παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος με τους όρους χρήσης της κάρτας που διέπουν συνολικά το Πρόγραμμα Smart Club.

 

Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες για την αναζήτησή σας!